Om ISOCELL Sverige

om oss byggplats mbs

ISOCELL Sverige är den naturliga partnern för miljömedvetna installatörer, byggföretag, byggvaruhandlare och husfabriker...

ISOCELL Sverige AB är ett snabbväxande företag med målet att bli den största leverantören av miljöanpassade byggprodukter i Skandinavien. Vi är ett helägt dotterbolag till ISOCELL GmbH, Europas största leverantör av cellulosaisolering lösull och marknadsledare inom produkter för luft- och vindtätning.

Inom Cellulosaisolering är ISOCELL redan den största aktören på marknaden men det finns fortfarande mycket kvar att utveckla och det finns utrymme att fortsätta växa genom etableringen av ISOCELL-fabriken i Tibro 2014.

I framtiden har vi målsättningen att vara en betydande leverantör till landets byggvaruhandlare. Cellulosaisolering, produkter för luft- och vindtätning samt träfiberisolering i den form vi erbjuder är helt unikt och verkligen en produktportfölj för framtiden om vi vill klara att sänka människans negativa klimatpåverkan. Trä är en helt naturlig produkt som dessutom återgår till det naturliga kretsloppen efter att produkten förbrukats istället för att hamna på deponihögen som mineralull gör.

Vi erbjuder våra kunder en hög grad av service tillsammans med riktiga premium produkter. Våra miljöanpassade byggprodukter passar väl in i framtidens miljövänliga och gröna byggande. -Andreas Östlund, VD, ISOCELL Sverige AB